Kapela Dolbend vznikla v říjnu roku 2007. Ačkoliv jsme kapela existenčně mladá, jádro tvoří muzikanti se zkušenostmi z různých kapel hrajících od typické dechovky přes jazz, swing, rock&roll až po rock.

Převážná část muzikantů má své hudební kořeny v Městském orchestru mladých v Dolním Benešově. Je nutno také podotknout, že skoro všichni členové mají alespoň nějaké hudební vzdělání (studenti konzervatoře, ZUŠ, soukromé studium u profesorů hudby). Někteří z nás se hudbou dokonce i živí. Z těchto důvodu je zajištěna vysoká umělecká úroveň a profesionalita během vystoupení.

Domovským městem DolBendu je Dolní Benešov. Z názvu města je také odvozen název naší kapely. Na zkouškách se pravidelně scházíme v místním kulturním domě, který také pod vedením Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D., poskytuje kapele záštitu. Hráči však nepocházejí jen z Dolního Benešova, ale na zkoušky se sjíždějí z celého Hlučínska (respektive Prajzské).


Kde a co hrajeme:

Náš repertoár není nijak ohraničen. Hrajeme swing, jazz, pop, rock&roll, dále se pak v našem repertoáru objevují skladby v latinskoamerickém rytmu a neopomněli jsme ani české klasiky od 30. let po současnost. To vše v nejrůznějších aranžmá.
Dolbend je tedy díky svému bohatému repertoáru ideální kapelou schopnou vystoupit na jakékoliv vaší akci. Výběr skladeb vždy koresponduje s charakterem akce, na níž kapela vystupuje. Takže ať se jedná o klasické koncerty, festivalová vystoupení, firemní večírky, plesy, či taneční zábavy je big band vždy schopen uspokojit i náročnější návštěvníky.


Naším cílem je pobavit všechny naše posluchače.

Pozn.:Dle Vašeho přání jsme rovněž schopni zajistit vystoupení velkého dechového orchestru, malého dechového orchestru, žesťového kvinteta, mažoretkové skupiny, taneční skupiny (breakdance).